Дана оферта (далі – Оферта) є письмовою пропозицією (офертою) Постачальника укласти договір поставки (далі – Договір) програмної продукції (далі - ПП), що містить всі істотні умови договору поставки та направляється Покупцю відповідно до ст.ст. 207, 641, 712 Цивільного кодексуУкраїни (далі - «ЦК») та вважається укладеним у спрощений спосіб, згідно ст. 181 Господарського Кодексу України. Договір поставки ПП укладається шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем у встановленому порядку (п. 2 ст. 642 ЦК), що вважається належною умовою укладаннядоговору (п. 2 ст. 638 ЦК). Під зазначеними в оферті наступними термінами розуміються їх нижче вказані значення:

I. Постачальник - особа, яка виконує поставку ПП.

II. Покупець - особа, на користь якої здійснюється поставка ПП за оплату.

  1. Предметом Договору є поставка Постачальником зазначеної у Рахунку програмної продукції (ПП) Покупцю (здійснення Поставки ПП).
  2. Найменування і ціна ПП, що постачається за цим Договором, яке зобов'язується прийняти Покупець, визначені у Рахунку.
  3. Істотною умовою укладення Договору є повна одноразова оплата Покупцем цього Рахунку, яка буде вважатися єдино можливим належним акцептомцієї оферти. Оплата Рахунку третьою особою та/або без зазначення у платіжному дорученні номеру Рахунку, не вважатиметься акцептом справжньоїоферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.
  4. Рахунок дійсний протягом 10 (десяти) календарних днів від зазначеної у ньому дати виставлення (термін для акцепту оферти). Постачальник на свійрозсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.
  5. Покупцю, що є суб'єктом господарської діяльності, факт Поставки ПП підтверджується відповідним Актом / видатковою накладною, який Постачальник складає і спрямовує йому. У випадку, якщо спрямований Акт/видаткова накладна не підписано Покупцем та/або другий йогопримірник не повернуто Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Покупця не отримані Постачальником протягом 5 (п’яти) робочих днів, Акт/видаткова накладна вважається затвердженим Покупцем.
  6. Поставка ПП може здійснюватися як в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, так і у вигляді паперової ліцензії та\або в іншій формі.
  7. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 № 172, цифрова ліцензія не може бути повернута, адже неможливо перевірити ії на стан активації.
  8. Будь-які суперечки, які можуть виникнути між Покупцем та Постачальником у зв'язку з цією офертою та/або Договором, потребують обов’язкового досудового врегулювання у вигляді направлення претензії, яка розглядається у встановлений законом строк.
  9. Постачання ПП здійснюється протягом 2-х робочих днів з моменту надходження 100% передоплати на розрахунковий рахунок Постачальника.